2015. gada 24. septembris

Starptautiska konference "Kultūrvēsturisko pieminekļu restaurācija un saglabāšana". 18.09.2015.

Konference mērķis - parādīt atjaunošanas teorētisko un praktisko pieredzi un salīdzināt ar kaimiņu zemju arhitektūras pieminekļu restaurāciju. Foto: Rundāles pils muzejs