2013. gada 29. aprīlis

NO 4. MAIJA TÊTE-À-TÊTE 20 EPIZODĒS SKATĀMA LEHA MAJEVSKA PERSONĀLIZSTĀDE

Izstāde "4 kustīgi dzejoļi", kas aptver četrus no ĻehaMajevska lielākajiem darbu cikliem: "Brēhela svīta", "Dzejnieka asinis", "Dievības" un "Stirnu istaba", būs apskatāma no 4. maija līdz 16. jūnijam Mākslas muzejā "Rīgas Birža".

Majevska cikli ir bijuši eksponēti izstāžu zālēs, kas komentārus neprasa- "Brēhela svīta" (2007–2010) pirmo reizi izstādīta Luvrā un 54. Venēcijas biennālē, cikls "Dzejnieka asinis" (2005–2006) eksponēts Ņujorkas Modernās mākslas muzejā (MoMA) un 52. Venēcijas biennālē, cikls "Dievības" (2001–2005) pirmo reizi parādīts MoMA. Savukārt, LehaMajevska autobiogrāfiskā opera "Stirnu istaba", kurā līdzās vizuāli uzburtajai poētiskajai dabas un cilvēku mijiedarbībai skan paša mākslinieka sacerēta mūzika, iestudēta Silēzijas operā Polijā (1996) un vēlāk kā video filma rādīta Venēcijas biennālē (2001) un MoMA(2002).

Katrs mākslinieka darbs līdzinās vizuālam dzejolim, tos var skatīt gan katru atsevišķi, gan saistībā ar citiem. To varētu saukt par glezniecību ar videokameru, kas stimulē asociāciju plūsmu, izslēdzot jēgas viennozīmīgumu. Šāds formveides risinājums atbrīvo uztveri, un piedāvā skatītājam mobilizēt savu radošo potenciālu, lai ceļotu tēloto ainu labirintā un interpretētu uz vairākiem ekrāniem vienlaicīgi stāstīto stāstu.

Izstāde "4 kustīgi dzejoļi" tapusi ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu.