Programma

22.10.2015. - 20.12.2015.
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Izstāde “Izcilie mākslas meistari — pagātne un mūsdienas”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādē eksponētais Borisa un Ināras Teterevu dāvinājums papildina kultūras un mākslas krājumu. Tā veidošanas politika ir strikti konceptuāla — tiek iegādāti tie izdevumi, kas atspoguļo redzamākos un nozīmīgākos 20. gadsimta otrās puses un 21. gadsimta laikmetīgās mākslas procesus. Akcents likts uz personībām un tām veltītiem monogrāfiskiem izdevumiem, tāpat arī uz tiem Eiropas mākslas vecmeistariem, kuri ietekmējuši laikmetīgās mākslas meistarus.

Pirmā gada iepirkumos dominē Lielbritānijā izdotās grāmatas un filmas par māksliniekiem, kā arī 2015. gada Venēcijas mākslas biennāles nozīmīgākie izdevumi.

Tāpat pasākumā atvērta un Latvijas bibliotēkām dāvināta grāmata “Dita Rietuma un Normunda Naumanis. 500 VISU LAIKU LABĀKĀS FILMAS”, kas kalpo kā ceļvedis, sniedzot ieskatu mūsdienu kino mākslas attīstībā.

Latvijas Nacionālā bibliotēka