Kalendārs

18.09.2015.

Starptautiska konference „KULTŪRVĒSTURISKO PIEMINEKĻU RESTAURĀCIJA UN SAGLABĀŠANA.

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „KULTŪRVĒSTURISKO PIEMINEKĻU RESTAURĀCIJA UN SAGLABĀŠANA. TEORIJA UN PRAKSE” ar referātiem uzstājās lektori no Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Pēterburgas un Latvijas.

Konference bija veltīta mecenātisma projekta „Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas programma 2010 – 2014” un Rundāles pils restaurācijas noslēgumam. Tās mērķis - parādīt atjaunošanas teorētisko un praktisko pieredzi un salīdzināt ar kaimiņu zemju arhitektūras pieminekļu restaurāciju.

Konferences pirmā daļa ”Restaurācija? Konservācija? Rekonstrukcija?” atsedza daudzveidīgās problēmas, ar ko saskārušies Lietuvas (Dr.Jolanta Karpavičiene), Vācijas (Dr. Burhards Gēress), Krievijas (Nataļja Kudrjavceva), Igaunijas (Prof.Dr.Juhans Maiste) piļu saglabāšanas un atjaunošanas gaitā. Lektoru uzstāšanās uzskatāmi parādīja to daudzveidību, ko var piedāvāt attiecīgo valstu ļoti atšķirīgā restaurācijas pieeja piļu arhitektūras grupai, ko noteikusi vēstures gaita, kultūras attīstības īpatnības un lokālā pieminekļu aizsardzības izpratne.

 

Vairāk par konferenci Rundāles pils