2014. gada 7. maijs

Saruna ar Vjačeslavu Kaščejevu

''Zinātnes neatņemama daļa ir radošais process. Tieši radošums ir pamatelements, kas vieno mākslu un zinātni. Kad ir jāizdomā kas pilnīgi jauns, tieši tas ir pamatizaicinājums, ar ko saskaras gan zinātne, gan māksla'' intervijā "Delfi.lv" saka kvantu fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs.

2014. gada 7. maijā Mākslas muzejā "Rīgas Birža" viņš piedalīsies sarunā ''Mīts par kvantu'', kura noritēja Borisa un Ināras Teterevu fonda organizētā mākslas festivāla "Tete-a-Tete" ietvaros.

Vjačeslavs Kaščejevs veic pētījumus kvantu fizikā. 2013. gadā viņš vienīgais no Austrum un Centrāleiropas saņēmis Pasaules Ekonomikas foruma balvu, kurai izvirza pasaulē spēcīgākos jaunos zinātniekus (ne vecākus par 40 gadiem), kuru zinātniskais ieguldījums un tehnoloģiskās inovācijas ir būtisks pagrieziens pasaules attīstībā. V. Kaščejeva lielākie sasniegumi gūti pētot kvantu nanoelektroniku.Viņš Latvijas Universitātē strādā pie kvantu sūkņu teorijas. Teorija ir pierādīta eksperimentāli un kļuvusi par pamatu jaunai kvantu ierīču klasei, kas tiek pielietotas Eiropas lielvalstu galvenajās metroloģijas laboratorijās. Ar laiku kvantu sūkņi varētu skaitīs atsevišķus elektronus tik precīzi, ka kļūs par labāko strāvas etalonu, ļaujot zinātnei pāriet uz jaunu strāvas mērvienības ampēra definīciju.